MÁTE DOTAZ?

Praha/Brno

Ochrana soukromí

Informace na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně pro poskytování informací o firmě MILT s.r.o. a jejich produktech. Jsou považovány za důvěryhodné. Společnost MILT si vyhrazuje právo na veškeré změny nebo zrušení bez předchozího upozornění. Společnost MILT neručí za úplnost a správnost údajů. Informace jsou dodávány firmou MILT bez záruky, pokud jde o přesnost, úplnost a/nebo vhodnosti pro konkrétní užití.

Návštěvou těchto stránek souhlasíte, že MILT neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty spojené s využíváním informací nebo materiálu z těchto webových stránek nebo v důsledku použití materiálu nebo informace z webové stránky spojené s tímto webem. Výjimkou je do té míry, že způsobená ztráta je výsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslem na straně MILT.

MILT respektuje soukromí návštěvníků na těchto stránkách a dodržuje platné právní předpisy vyplývající ze směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů.

Kontaktní formulář