Jaká má být hodnota neprůzvučnosti stěn pro kancelářské prostory, jednací místnosti?

Minimální požadovaná neprůzvučnost na stěnové konstrukce v budovách dle ČSN 73 0532: - kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory: R´w= 37 dB (stavební neprůzvučnost) - kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků, managementu, jednací místnosti: R´w= 45dB - učebny, výukové prostory: R´w = 47 dB
Z důvodu šíření hluku v objektech vedlejšími cestami se doporučuje navrhnout posuvné stěny s hodnotou laboratorní neprůzvučností Rw o 2-4 dB vyšší (řešeno individuelně dle konkrétního projektu. Zároveň je nutné v projektu eliminovat šíření hluku vedlejšími cestami.
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017