Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti nabízíme spolupráci při zpracování podkladů pro návrh na vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, případně veřejnoprávní smlouvy.

Výrobní hala s administrativou - MILT, Popůvky 

 • Dvoupodlažní administrativní a výrobní objekt
 • Výrobní hala - jednopodlažní uspořádání 39,0 x 24,0 m s možností budoucího rozšíření o druhé patro
 • Nosná konstrukce: železobetonový skelet BS1
 • Opláštění – typ S2, S3 + ST2
 • Pozemek: 3 500 m2
 • Zastavěná plocha: 1 450 m2
 • Doba výstavby: HSV 2 měsíce, PSV 4 měsíce
 • Investor: MILT s.r.o.
 • Realizace: 2015
 • Investiční náklady: 24,5 mil. Kč

Skladový objekt s administrativní budovou – NEOX, Humpolec

 • Dvoupodlažní skladově-administrativní objekt
 • Skladová hala - dvoulodní uspořádání 42,0 x 24,0 m
 • Nosná konstrukce: ocelový skelet OS1
 • Opláštění: typ S1 + ST2
 • Pozemek: 3 000 m2
 • Zastavěná plocha: 1 500 m2
 • Doba výstavby: HSV 2 měsíce, PSV 3 měsíce
 • Investor: MIG Partner s.r.o.
 • Investiční náklady: 18 mil. Kč

Efektivní způsob vytápění hal, administrativních budov a průmyslových objektů


Volba způsobu vytápění výrobní či skladové haly primárně záleží na typu provozu a využití objektu. V administrativní budově v případě volby chlazení lze ušetřit výrazné provozní náklady při kombinaci tepelného čerpadla, podlahového vytápění a chladících stropních prvků (fancoily, chlazené stropy).

Nejhospodárnější způsob vytápění průmyslových hal

Provozovatelé jsou od začátku postaveni před otázku: Jak co nejúsporněji mohu svoji nemovitost provozovat? Průmyslové plošné vytápění LoWaTec je energeticky úsporné řešení. Jako nízkoteplotní topný systém výrazně zvyšuje účinnost zdroje tepla. Použitím tepelných čerpadel systému země/voda (případně využitím tepla z výrobních procesů) lze výrazně snížit náklady výroby tepla.

Podlahové vytápění - výrobní hala

 • Podlahové vytápění haly je řešeno certifi kovaným systémem LowaTec, který využívá většího průřezu potrubí a aktivace betonového jádra bez využití spodní izolační desky, čímž se snižují investiční náklady.
 • Využitím tohoto systému je uspořeno 45 % nákladů na vytápění oproti běžným způsobům.
 • Podlahové rozvody lze využít i pro chlazení prostor.
 • Maximální komfort ve vytápění při nejnižších provozních nákladech.
Výhodou tohoto systému je:
 • Tento topný systém je bezúdržbový, nevyžaduje žádné servisní a režijní náklady (pravidelný servis, revize plynoinstalace atd.).
 • Výhodou je možnost budoucího rozšíření zdroje tepla o aplikaci tepelného čerpadla, popř. FVE v kombinaci se stávajícím navrhovaným plynovým kotlem vzhledem k využití nízkoteplotního tepelného potenciálu.
 • Možnost využití celé světlé výšky haly + prostorová volnost.
 • Příjemné pracovní klima.
 • Žádné náklady na údržbu plošného vytápění.

Podlahové vytápění - administrativní budova

 • Prostory v administrativní části budovy jsou vytápěny podlahovým topením, v koupelnách jsou instalovány topné žebříky pro zvýšení komfortu. Potrubí je instalováno na systémových deskách.
 • Roční úspora nákladů na vytápění administrativních prostor je cca 40 %.
Výhodou tohoto systému je:
 • Možnost budoucího rozšíření zdroje tepla o aplikaci tepelného čerpadla, popř. FVE v kombinaci se stávajícím navrhovaným plynovým kotlem.
 • Podlahové vytápění administrativních prostor zajistí maximální komfort ve vytápění při nejnižších provozních nákladech.
 • Interiér bez otopných těles umožňuje větší možnost tvorby architektonického řešení kancelářských prostor v systému přemístitelných skleněných příček.
 • Snadnější údržba podlahových ploch, snižuje se prašnost způsobená ukládáním prachu v radiátorovém tělese, zvyšuje se užitná plocha místnosti.

Vytápění pomocí tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou v současné době moderním zdrojem tepla pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Je možné je využít jak v budovách občanské vybavenosti, tak i v objektech pro komerční účely. Jejich použitím je dobré zabývat se od počátku investičního záměru. Správný návrh a výběr nejvhodnějšího typu, by se měl řešit již od začátku projektu. V konečném důsledku přinese investorovi toto rozhodnutí nejvyšší možné úspory při realizaci díla a následném provozu.
 
 1. podlahové vytápění – administrativa
 2. podlahové vytápění – výroba
 3. energetické piloty
 4. hloubkové vrty pro tepelné čerpadlo
 5. plošné kolektory
 6. podlahové/ stropní vytápění/ chlazení – výroba
 7. solární kolektory
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017