Projektové řízení staveb

Zajišťujeme komplexní soubor projektového managementu zahrnující koordinované řízení výstavby dle schváleného harmonogramu, vedení pravidelných kontrolních dnů, pravidelných reportů klientovi, případné zapracování změn a připomínek včetně projednání s dotčenými orgány s cílem dodržení konečného termínu kolaudace výstavby.

Projektový management (PM)

 • Klienta zastupujeme ve všech etapách stavby (příprava, realizace, dokončení)
 • Projektový manažer je zodpovědný za celý systém řízení, komunikaci, koordinaci a kontrolu při výstavbě
 • Využíváno především u vyšších staveb realizovaných generálním dodavatelem

Konstukční management (KM)

 • Projektový tým manažera zajišťuje přímé řízení a kontrolu stavebních prací
 • Výběr dodavatelů jednotlivých profesí ve všech fázích projektu, optimalizace projektu
 • Komplexní zasmluvnění všech profesí při výstavbě
 • Tvorba a aktualizace harmonogramu, zápisy z pravidelných kontrolních dnů po dobu výstavby
 • Přímá koordinace s ostatními řemesly po dobu výstavby
 • Kontrola BOZP a PO
 • Předání a kolaudace díla

Výhody této služby

 • Výrazná časová úspora především v počáteční fázi výstavby, kdy se stavba zahajuje ještě, než byla dokončena kompletní projektová dokumentace
 • Finanční úspora pro investora (odpadá přirážka vyššího dodavatele stavby na jednotlivých subdodávkách)
 • Transparentní rychlý výběr jednotlivých profesí s možností ovlivnění výběru a zároveň i finální kvality díla

Proč si vybrat MILT

Společnost MILT se zabývá komplexní činností při přípravě a realizaci staveb. Hlavní předností MILT s.r.o. je poskytování širší palety služeb, které se prolínají ve všech fázích stavby od stavebního záměru, zpracování studie, projektu pro územní řízení a stavební povolení až po kolaudaci. Naším cílem je v kterékoli fázi stavby přinést klientovi maximální užitek, který se promítne do konečného výsledku stavebního díla jak finančně, tak i kvalitativně. MILT s.r.o. se od svého založení v roce 2006 podílel realizačně na celé řadě významných projektů. Součástí společnosti MILT jsou zkušení vedoucí pracovníci doplnění mladým dynamickým týmem.


 
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017