Výstavba firemních objektů

Zajišťujeme komplexní výstavbu v souladu s platnou projektovou dokumentací v kvalitě, ceně a klientem předem schválených termínech. Výhodou tohoto řešení je přenesení plné zodpovědnosti výstavby.

Založení pro betonový skelet

Pilotové založení s monolitickými kalichy pro betonové montované konstrukce

Vhodné pro založení:
  • při základových podmínkách s malou únosností a s vyšší hladinou podzemní vody
  • hal s velkým rozpětím jednotlivých polí nosného skeletu, případně u objektů s vyšším provozním zatížením např. s jeřábovou dráhou.

Prefabrikované kalichy pro betonové montované konstrukce

Vysoká přesnost, rychlost realizace a ekonomický způsob založení jsou nejčastější příčinou realizace železobetonových patek. Předem vyrobené kalichy se dovezou na stavbu a osadí se do finální pozice, celá patka se následně zmonolitní betonem.

 

Založení pro ocelovou konstrukci

Způsob založení závisí na velikosti zatížení, reakci do základů a na výsledcích hydrogeologického průzkumu. Ocelový skelet se ve většině případů osadí na betonové patky, případně betonové pásy, přes zabudované ocelové trny.
 

Volba konstrukce haly závisí na způsobu budoucího využití. Optimální návrh nosné konstrukce halového objektu může uživateli přinést značné úspory v pořizovací ceně, během provozu, případně i při budoucí změně užívání.

Ocelová konstrukce

Betonová prefabrikovaná konstrukce

Pro každý objekt je navržen nejvhodnější typ obvodového opláštění s ohledem na funkčnost, výši investice s důrazem na nízké provozní náklady. Vybrané příklady opláštění hal fasádními panely KINGSPAN a provětrávaných fasád DOMICO.

Pro snížení energetické náročnosti objektu je výhodné osvětlení haly přirozeným denním světlem. Pro haly určené pro lehkou montáž, výrobu a častou dispoziční změnu zboží uvnitř, jsou nejvhodnější formou osvětlení bodové nebo pásové světlíky. Rozmístění a velikost světlíků má zásadní dopad na intenzitu osvětlenosti vnitřních prostor.

Bodové světlíky
Prosvětlovací střešní pásy.
Vhodnou ekonomickou alternativou je použití prosvětlovacích stropních panelů ve střešním plášti.
Stropní prosvětlovací panely jsou součástí systémové střešní konstrukce a jsou bezúdržbové.
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017